Biz hakda

Jiangsu Maxwin Tekstil Co., Ltd.

MAXWIN öý dokma esbaplaryny öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşendir.Önüm setirlerimizde Öý joraplary, Aýakgap joraplary, Ballerina Aýakgaplary, leggler, şlýapalar, ellikler, ýassyklar, ýorganlar we beýleki trikota accessories esbaplary bar.2009-2015-nji ýyllarda öz dokma fabrigimiz bardy.Soňra 2015-nji ýylda zawodymyzy ýapdyk we MAXWIN söwda kompaniýamyzy döretdik.Indi ösüş, nusga almak, önümçilik we müşderi hyzmatyndan işleýän toparymyz bar.

Kompaniýa hyzmatdaşlygy

+

Dünýäniň öňdebaryjy hyzmatdaşlary bilen ösüň

Makswin ABŞ, Kanada, Germaniýa, Awstraliýa, Fransiýa, Russiýa we ş.m. ýaly dünýäniň 30-dan gowrak bazarynda önümleri üstünlikli satuwa çykardy.Dokma eksportyny 20 ýyldan gowrak wagt bäri amala aşyrýarys.Indi ösüş, nusga almak, önümçilik we müşderi hyzmaty boýunça işleýän toparymyz bar.

logo hakda
13

Makswin

Makswin ABŞ, Kanada, Germaniýa, Awstraliýa, Fransiýa, Russiýa we ş.m. ýaly dünýäniň 30-dan gowrak bazarynda önümleri üstünlikli satuwa çykardy.

has köp dostuň bize goşulmagyna hoş geldiňiz ....

Makswin topary

+
takmynan311-removebg-deslapky syn

Önümlerimiz

+

Zawodlar bilen hyzmatdaşlyk edýärisJiangsuweZhejiang.Bu zawodlary bilýäris weartykmaçlyklaryny ýygnaňBu zawodlardan, şonuň üçin müşderilerimize iň gowy hyzmaty hödürläp bileris. Makswin önüm setirinde süýümli joraplar, balerina aýakgaplary, legenler, şlýapalar, ellikler, ýassyklar, ýorganlar we beýleki trikota accessories esbaplary bar, bu ýerde salgylanma üçin gysga katalog paýlaşýarys. Jiangsu we Zhejiang zawodlary.

20221109163911
logo5-removebg-deslapky syn

SEDEX

logo4-removebg-deslapky syn

WRAP

logo3-removebg-deslapky syn

OCS

logo2-removebg-deslapky syn

GSV

logo1

GOTS

BSCI-removebg-deslapky syn

BSCI

OEKO-100-removebg-deslapky syn

OEKO-100

Makswin bilen hyzmatdaşlyk ediň

+

Söwda, dizaýn, satuw we paýlamak boýunça öňdebaryjy tejribäňiz bilen hyzmatdaş hyzmatdaşdygyňyza ynanýarys.Makswin hil we baha boýunça sizi goldaýar. Has köp iş gazanmaga kömek edip biler diýip umyt edýäris. Indi ösüş, nusga almak, önümçilik we müşderi hyzmaty bilen işleýän toparymyz bar.

Sergilere gatnaşarys we her ýyl stendimizi gurarys.

GUANGZHOU Kanton ýarmarkasy, SHANGHAI CHPE we ş.m.

Toparyňyz we Makswin

Siziň gowy üpjün edijiňiz bolup, geljekde size has gowy hyzmat edip biljekdigimize ynanýarys.

wz
logo1
wz